Page-part not found : ToppPuff

Aktuellt

Personalliggare Vi har personalliggare om ni behöver.

ROT och Hushållsnära tjänster
Från 1/7 2009 ska 50% av arbetskostnaden inklusive moms dras av direkt på fakturan. Mer info här:


Kassaregisterlagen
Från 2010-01-01 ska ju kontantbranscher ha certifierade kassaregister. Mer info här:


Vi kan nu förmedla kassaregister använda ett fåtal gånger. Levereras i originalkartong. Pris 5900:- inkl. programering och registrering hos SKV.

Hör av er till oss för mer info !


Revisionsplikten för AB
Som ni säkert vet har revisionsplikten för mindre bolag tagits bort. Man måste fortfarande ha revisor om man uppfyller mer än ett av följande.
-Fler än 3 anställda
-Mer än 1,5 milj i balansomslutning
-Mer än 3 milj i omsättning

Välkommen

Vår tanke är att vi skall kunna erbjuda Dig lite mer än vad de flesta andra gör, vi försöker se mer till Ditt företags speciella behov än till vad företag i allmänhet vill ha. Att driva företag handlar tyvärr inte bara om att ägna sig åt sin affärsidé. Med företagandet kommer också krav på att hantera mängder av papper. Fakturor kommer in, fakturor skall skickas, räkningar och skatter skall betalas och så vidare.
 
Pappershanteringen uppfattas av många företagare som något besvärligt och "ett nödvändigt ont". Administrationen tenderar nämligen att ta mycket av den dyrbara tid som i stället borde användas till företagets huvudsakliga verksamhet. Beroende på vilka krav Ni har så kan vi sköta olika mycket av Er administration.